• aangesloten bij:
  • logo bouwgarant
  • logo bouwend nederland
  • logo meer met minder energie
  • logo vca

Visie

Smeltink Bouw- en aannemingsbedrijf garandeert een kwaliteitsproduct.

Onze visie is erop gericht een kwalitatief en goed product af te leveren. Gebruik maken van zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Zorgdragen voor actuele kennis van nieuwe materialen, bouwtechnieken en wet- en regelgeving. Door steeds meer gebruik te maken van materialen die een energie zuinige werking hebben, zijn we in staat om te voldoen aan de steeds grotere eisen van de regering en zijn we bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. 

Wij zijn een financieel gezond bedrijf. Ons doel is om de positie zodanig te versterken dat continuïteit (en dus garantie) gewaarborgd blijft. De basis wordt gevormd door het vaste team, welke zonodig wordt aangevuld met onderaannemers. Het is dan ook essentieel de kwaliteit van dit team te waarborgen en waar mogelijk te versterken.

 

utility 1.0Bouw woonhuis Arnhem Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 3rest 1.0welk 1Arnhem Bouw 3rest 4.0Bouw Arnhemwelk 2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1welk 4nieuwb 1.3welk 6welk 8welk 5rest 6.0Gemeentehuis Doesburgrest 3.0utility 3.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8nieuwb 1.1Aanbouw GiesbeekStedelijk monumentaal pand te Arnhem 6Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5utility 2.0Aanbouw Angerlosewegnieuwb 1.0welk 7Nieuwbouw carport AngerloGemeentehuis Doesburgutil 1.3utility 4.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7IJs & MoreGemeentehuis Doesburgutil 1.2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4Bouw kelderrest 2.0rest 5.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 9Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2Wagenpark SmeltinkGemeentehuis Doesburg
rest 2.0nieuwb 1.3Bouw kelderutility 3.0welk 7welk 2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7util 1.2rest 3.0Bouw Arnhemutil 1.3welk 8Gemeentehuis Doesburgutility 2.0nieuwb 1.0Bouw woonhuis Arnhem Aanbouw AngerlosewegGemeentehuis DoesburgAanbouw GiesbeekStedelijk monumentaal pand te Arnhem 3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2IJs & Morerest 5.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8rest 4.0nieuwb 1.1utility 1.0welk 6utility 4.0Nieuwbouw carport AngerloGemeentehuis DoesburgStedelijk monumentaal pand te Arnhem 9rest 1.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4Wagenpark SmeltinkArnhem Bouw 3welk 1rest 6.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 6welk 4welk 5Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1Gemeentehuis Doesburg
util 1.3IJs & Morewelk 8Gemeentehuis Doesburgrest 5.0rest 4.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 1welk 2Wagenpark Smeltinkrest 3.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 2Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 4rest 1.0util 1.2utility 2.0rest 6.0nieuwb 1.3Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 8Bouw kelderAanbouw GiesbeekStedelijk monumentaal pand te Arnhem 3Gemeentehuis Doesburgwelk 1Arnhem Bouw 3Bouw woonhuis Arnhem Gemeentehuis Doesburgnieuwb 1.1welk 7Bouw Arnhemrest 2.0Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 9utility 4.0utility 3.0Nieuwbouw carport Angerlowelk 6nieuwb 1.0welk 5Gemeentehuis DoesburgAanbouw AngerlosewegStedelijk monumentaal pand te Arnhem 6Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 5utility 1.0welk 4Stedelijk monumentaal pand te Arnhem 7